Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Privacyverklaring

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een PDF-bestandprivacybeleid.

Contactgegevens

Smart Delta Drechtsteden valt onder de gemeente Dordrecht en is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:
Smart Delta Drechtsteden, onderdeel van de Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

E-mailadres: smartdelta@drechtsteden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Smart Delta Drechtsteden van u verwerkt:

  • Voor- en achternaam (om u aan te spreken)
  • Geslacht (voor de aanhef)
  • Telefoonnummer (om indien aangegeven, contact met u op te nemen)
  • E-mailadressen (om indien aangegeven, contact met u op te nemen)

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Wij gebruiken persoonsgegevens over u, omdat:
  • u gebruik maakt van onze diensten (het volgen van onze nieuwsbrief)
  • u deze gegevens aan ons heeft verstrekt (met aanmelden van onze evenementen en/of invullen van het contactformulier)

Grondslag voor de gegevensverwerking


De hierboven genoemde persoonsgegevens gebruiken we  op basis van de volgende grondslag:

  • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Delen met derden

Indien nodig verstrekken wij ten behoeve van de dienstverlening uw gegevens aan collega’s binnen de organisatie. Wij geven uw gegevens alleen aan andere organisaties of personen als dit nodig is voor een optimale uitvoering van onze werkzaamheden die wij uitvoeren op basis van de hierboven genoemde doeleinden en grondslagen. Denk bijvoorbeeld aan de leverancier die onze nieuwsbrieven verstuurt en de leverancier die de aanmeldingen voor evenement verzorgt. Met deze organisaties hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging  Nederlandse Overheid (BIO) opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

Recht van betrokkenen

De AVG geeft diverse rechten, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, kunt u deze rechten uitoefenen door de hiervoor geldende procedure van uw gemeente. Hieronder vindt u een overzicht per gemeente:

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Voor Smart Delta Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.


KLACHT over uw gegevensverwerking?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

straat van bovenaf

Over Smart Delta Drechtsteden

Slim samen vooruit

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en de toekomst en een betere bereikbaarheid van de regio.

Lees verder

Meer weten over het privacybeleid?

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid.

Download het privacybeleid