Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Thema's Nieuwe energie

Energietransitie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. In 2018 hebben ruim dertig partijen het Energieakkoord Drechtsteden gesloten. Met als belangrijkste opdracht: een energieneutrale regio in 2050. Zo willen we bijdragen aan het leefbaar houden van de aarde, voor huidige én volgende generaties.  


Regionale Energiestrategie

Huizen met zonnepanelenRegionale Energiestrategie 

In 2021 heeft de regio, samen met 29 andere energieregio's in Nederland, de Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Hierin staan keuzes over het besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. We kiezen in de regio Drechtsteden voor een realistische en nuchtere aanpak die gedragen wordt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de regio.

Lees verder over de RES 

Koploper in de transitie naar aardgasvrij wonen

Nu al is de regio Drechtsteden een van de landelijk koplopers in de warmtetransitie: het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Momenteel zijn er in de regio al zo'n 7.500 woningen aangesloten op het warmtenet. Ons doel is om vóór 2030 tenminste 12.000, maar liever 25.000 woningen aardgasvrij te maken door aansluiting op een warmtenet. Alle zeven gemeenten hebben hiervoor een eigen Transitievisie Warmte opgesteld. Daarin staat per wijk welke duurzame warmtebron de voorkeur heeft en wanneer een wijk aardgasvrij wordt. 

Aanleg warmtenet

Nationale klimaatweek

Smart Delta Drechtsteden heeft zich aangemeld als klimaatsupporter van de Nationale Klimaatweek. Tijdens de Klimaatweek laten wij – onderwijs, bedrijfsleven en overheid - samen zien wat er al gebeurt in de regio rond het thema klimaat. Vanuit de vier belangrijke thema’s voor de regio - Bouwen en Wonen, Werken en Economie, Bereikbaarheid en Mobiliteit en Energietransitie - worden projecten en activiteiten in de spotlights gezet. Denk aan hoe we impact maken met duurzame mobiliteit, hoe we omgaan met de circulariteit en duurzaamheid bij huisvesting en woningbouw en hoe we in de overgang naar een duurzamer Nederland innovatie, onderwijs en de arbeidsmarkt inzetten. We delen onze aanpak, tips en succesverhalen.

Erwin Zwijnenburg, bestuursvoorzitter Woonkracht10

"Verduurzamen van woningen vraagt om duurzaam samenwerken"

Erwin Zwijnenburg"Als het over verduurzamen gaat, weten we dat het om een enorme opgave gaat die alleen succesvol wordt als we ook duurzaam samenwerken. Een mooi voorbeeld is hoe we samen met vijf andere corporaties in de regio én HVC de transitie naar aardgasvrij wonen oppakken. In totaal sluiten we tot en met 2025 samen 6.000 sociale huurwoningen aan op het warmtenet, en faciliteren we elektrisch koken." 

Energie en arbeidsmarkt: Slim samen vooruit

De energietransitie biedt de regio een kans om de welvaart en het welzijn binnen de regio te vergroten, door mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (om) te scholen én naar banen te begeleiden die vanuit de energietransitie ontstaan. Dat is slim samen vooruit! In het voorjaar van 2022 is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid banen en de aard van de werkzaamheden die voortkomen uit de energietransitie, zodat werkzoekenden gericht kunnen worden opgeleid.

Paard op een manege

Zij werken mee aan nieuwe energie

Werken aan nieuwe energie kunnen we niet alleen. Daarom werkt Smart Delta Drechtsteden samen met meer dan 30 partners, zoals de provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin, HVC Groep, Werkgevers Drechtsteden, gemeenten, inwonersorganisaties en woningbouwcorporaties. Bestuurders van alle deelnemende organisaties nemen zitting in de Programmaraad, die minimaal 2x per jaar bijeen komt. 

Bekijk alle partners

Meer weten over nieuwe energie in de regio?

Bezoek onderstaande link voor meer achtergrondinformatie over wat er in de regio wordt ondernomen op het gebied van aardgasvrij wonen, duurzaam opwekken via zon en energie besparen. En meld je daar aan voor de nieuwsbrief! Dan ben je altijd automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bezoek de website over de energietransitie in de Drechtsteden

Download het onderzoek Arbeidsmarkt en Energietransitie

Meer nieuws over de Energietransitie