Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Thema's Nieuwe energie

Energietransitie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. Ons doel is onder meer om in 2030 0,37 TWh energie op te wekken met zon en wind, minimaal 12.000 woningen aardgasvrij te hebben gemaakt en 20% minder energie te verbruiken in huizen en gebouwen. Zo werken we toe naar een energieneutrale regio in 2050.


NUCHTERE AANPAK MET DRAAGVLAK

Huizen met zonnepanelen

De doelen die we in 2030 willen bereiken, staan in de Regionale Energie Strategie (RES) uit 2021. We kiezen daarbij voor een realistische en nuchtere aanpak, die gedragen wordt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Zomer 2023 is onze eerste voortgangsrapportage verschenen. Daarin lees je welke resultaten tot nu toe zijn bereikt én waar momenteel aan wordt gewerkt.   

Lees de RES 

Lees de voortgangsrapportage RES 

KOPLOPER IN OVERSTAP NAAR AARDGASVRIJ WONEN 

De compactheid en bevolkingsdichtheid van onze regio bieden goede kansen voor het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen via een collectief warmtenet. Op diverse plekken in de regio Drechtsteden lopen momenteel projecten om huurhuizen en grote gebouwen aan te sluiten op een warmtenet. Inmiddels zijn al ruim 10.000 huishoudens aangesloten. Het maakt onze regio tot een van de koplopers als het gaat om aardgasvrij wonen. Toch moeten we als de warmtetransitie de komende jaren versnellen om onze doelen te behalen. Lees in het interview hoe we dit willen aanpakken. 

Lees het interview 


Aanleg warmtenet

INNOVATIEVE AANPAK NETCONGESTIE 

De groeiende druk op de transportcapaciteit van het elektriciteitsnetwerk - ook wel netcongestie genoemd – zorgt ervoor dat ook in onze regio de beschikbaarheid van elektriciteit in het geding is. In de zoektocht naar oplossingen volgen we twee sporen: verzwaren en verslimmen. Verzwaren in de vorm van het plaatsen van extra MSR-stations (trafohuisjes). Verslimmen door het slim benutten van lokale kansen en mogelijkheden op het gebied van energie opwekken, opslaan en delen. Dit laatste gebeurt onder meer door de inzet van een digitale simulatietool: de Digital Twin. Lokale ondernemers en Werkgevers Drechtsteden nemen hierin het voortouw.  

"VERDUURZAMEN VAN WONINGEN VRAAGT OM DUURZAAM SAMENWERKEN"

Erwin Zwijnenburg"Als het over verduurzamen gaat, weten we dat het om een enorme opgave gaat die alleen succesvol wordt als we ook duurzaam samenwerken. Een mooi voorbeeld is hoe we samen met vijf andere corporaties in de regio én HVC de transitie naar aardgasvrij wonen oppakken. In totaal sluiten we tot en met 2025 samen 6.000 sociale huurwoningen aan op het warmtenet, en faciliteren we elektrisch koken." 


Erwin Zwijnenburg, bestuursvoorzitter Woonkracht10 

ENERGIE OPWEK: EEN EERLIJK DEEL 

Smart Delta Drechtsteden wil 0,37 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in het jaar 2030. Dat is 1,1 % van de totale hoeveelheid die Nederland in 2030 moet opwekken vanuit het Klimaatakkoord. Die 1,1% lijkt weinig, maar we zijn een van de kleinste energieregio's van Nederland. Daardoor nemen we toch een eerlijk deel voor onze rekening.  

Net als in andere delen van Nederland, is het aantal zonnepanelen op daken van woonhuizen in korte tijd sterk gestegen. De gewenste doelstelling voor 2030 gaan we dan ook zeker halen. De toename van zonnepanelen op grote (bedrijfs-)daken gaat minder hard. In 2023 zaten we op 17% van de gewenste hoeveelheid opgewekte energie voor 2030.  

LEES MEER

ENERGIE EN ARBEIDSMARKT: SLIM SAMEN VOORUIT  

Smart Delta Drechtsteden grijpt de energietransitie aan als kans om de welvaart en het welzijn binnen de regio te vergroten. Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie worden omgeschoold en begeleid naar nieuwe banen, die ontstaan als gevolg van de overstap naar duurzame energie.   

Bekijk de video om te zien hoe dit werkt in de praktijk. 

Bekijk de video

Paard op een manege

Zij werken mee aan nieuwe energie

Werken aan nieuwe energie kunnen we niet alleen. Daarom werkt Smart Delta Drechtsteden samen met meer dan 30 partners, zoals de provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin, HVC Groep, Werkgevers Drechtsteden, gemeenten, inwonersorganisaties en woningbouwcorporaties. Bestuurders van alle deelnemende organisaties nemen zitting in de Programmaraad, die minimaal 2x per jaar bijeen komt. 

Bekijk alle partners

Meer weten over nieuwe energie in de regio?

Bezoek onderstaande link voor meer achtergrondinformatie over wat er in de regio wordt ondernomen op het gebied van aardgasvrij wonen, duurzaam opwekken via zon en energie besparen. En meld je daar aan voor de nieuwsbrief! Dan ben je altijd automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bezoek de website over de energietransitie in de Drechtsteden

Download het onderzoek Arbeidsmarkt en Energietransitie

Meer nieuws over de Energietransitie