Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Thema's Betere bereikbaarheid

Bereikbaarheid & mobiliteit

Goede bereikbaarheid is essentieel om een aantrekkelijke regio te zijn. Daarom richt Smart Delta Drechtsteden zich op een samenhangend pakket van investeringen in bereikbaarheid. We maken duurzame mobiliteitskeuzes voor inwoners makkelijk door voorrang te geven aan openbaar vervoer, fietsen, wandelen en deelmobiliteit.  


In Europees verband onderzoeken we of we binnen de Drechtsteden een pilot kunnen opzetten voor Intelligent Speed Assistance. Samen met werkgevers richten we een Living Lab ‘Mobility as a Service’ (MaaS) op. Nu het busvervoer grotendeels elektrisch is, richten we ons op duurzaam openbaar vervoer over water en een betere kwaliteit van het fietsnetwerk met snelfietsroutes als duurzaam alternatief voor de auto. Ook de positieve effecten van actuele ontwikkelingen als thuiswerken, de opmars van de e-bike en spitsmijden proberen we in stand te houden door onder andere het goede gesprek met werkgevers te voeren. 


Water, weg en spoor verbinden

drierivierenpunt Smart Delta Drechtsteden

Deze regio biedt veel kansen om extra woningen te realiseren langs hoogwaardige openbaar vervoer punten. We zien dat meer banen worden gecreëerd, omdat we als regio op een uniek kruispunt van waterwegen en een uitgebreid netwerk van snelwegen en spoorlijnen liggen. Een goede bereikbaarheid is essentieel en versterkt Smart Delta Drechtsteden. Door water, weg en spoor te verbinden, worden niet alleen de handel en maakindustrie goed ontsloten, maar blijft de regio ook goed bereikbaar voor mensen die er wonen of naartoe reizen. 

Lees meer over extra woningen 

Verbeteren verbinding per spoor, water en openbaar vervoer

De ontwikkeling van de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht is een belangrijke aanjager voor een betere bereikbaarheid. Straks kun je ‘spoorboekloos’ reizen. Acht keer per uur vertrekt een trein naar de noordelijke Randstand en in Zwijndrecht wordt dat zelfs twaalf keer per uur. Gorinchem wordt net zo makkelijk bereikbaar via de MerwedeLingelijn die elke tien minuten vertrekt. Smart Delta Drechtsteden is op die manier beter verbonden voor studenten en werknemers. Ook investeren we in het vervoer over water, het regionale fietsnetwerk en regionale hubs.  


Station aan de MerwedeLingelijn - Smart Delta Drechtsteden

Verbeteren verbinding wegennet

De regio beschikt over een goede infrastructuur met snelle verbindingen via vaar-, spoor-, autowegen en fietspaden. Desondanks hebben we te maken met bereikbaarheidsproblemen, vooral door grote verkeersdrukte van doorgaand verkeer op de A15, A16 en N3. Een integrale benadering is dan ook nodig om de noodzakelijke mobiliteitstransitie door te zetten, met aandacht voor de samenhang van de woningbouwopgave en het creëren van werkgelegenheid. Voor de grote werkzaamheden aan wegen, bruggen en tunnels werken we samen met onder andere de provincie, Rijkswaterstaat aan een meerjarig maatregelenpakket.  

STOMP-principe

Door een groene stad of dorp overal naartoe lopen. Over een paar jaar weten we niet beter. Daar zijn we nog niet. Auto's bepalen nog het straatbeeld. De regio Drechtsteden vormt door haar centrale ligging een verkeersknooppunt. Huizen en bedrijven moeten bereikbaar blijven en de komende jaren komen er woningen en banen bij. Dat betekent meer drukte. Daarom gaan we onze omgeving inrichten volgens het STOMP-principe. In deze animatievideo leggen we het uit. 

Deze content is geblokkeerd

U heeft er (nog) niet voor gekozen om cookies voor de categorie Marketing op deze website te accepteren. De content die hier zou verschijnen maakt gebruik van deze cookies en hebben we daarom voor u geblokkeerd. Meer info


Een foto van Blue Amigo


Zij werken aan betere bereikbaarheid

Werken aan een betere bereikbaarheid over spoor, weg, en water kunnen we niet alleen. Daarom werkt Smart Delta Drechtsteden met verschillende partners samen, zoals Rijkswaterstaat, Zuid-Holland Bereikbaar en de provincie. Weten hoe wij met hen slim samen vooruit gaan 

Bekijk alle partners

Interessante links

Meer informatie nodig over hoe Smart Delta Drechtsteden slim samen vooruit werkt? Dan zijn deze links interessant voor jou! 


PDF-bestandRegionaal mobiliteitsprogramma - regio Smart Delta Drechtsteden

PDF-bestandGebiedsagenda Drechtsteden

Meer nieuws over Bereikbaarheid en Mobiliteit