Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Thema's Banen van nu en de toekomst

Banen van nu en van de toekomst

Smart Delta Drechtsteden gaat voor extra banen. Banen voor nu, maar ook voor de toekomst. Daar zijn gezonde, sterke bedrijven voor nodig en een arbeidsmarkt die aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Om dat voor elkaar te krijgen, werken we nauw samen met onderwijs en bedrijfsleven. We zetten de komende jaren in op 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Kwaliteit en diversiteit naar type baan, opleidingsvraag en branche staan hierbij voorop. Zo creëren we een stabiele, economische toekomst, die blijvend kansen biedt voor groei en vernieuwing. Het effect daarvan straalt niet alleen af op de regio Drechtsteden, maar op de Nederlandse economie als geheel.


Smart Delta Drechtsteden gaat voor banen van nu en de toekomst

Koningin Maxima in de DuurzaamheidsfabriekGoed opgeleide mensen onmisbaar

Smart Delta Drechtsteden zet zich in voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent op een vitale arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen en die aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Hiervoor hebben we initiatieven ontwikkeld als Smart Campus Leerpark, het programma Leven Lang Ontwikkelen, de MBO-aanpak BAAS en het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe regionale werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid zich met elkaar verbinden met het oog op de toekomst.

Innovatie stimuleren

De maritieme sector en de (technologische) maakindustrie zijn van oudsher sterk geworteld in onze regio. Sectoren die een grote innovatiekracht laten zien. Met initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en het MKB-Katalysatorfonds willen we de innovatiekracht van de regio vergroten en versterken. Ook stimuleren we onderlinge uitwisseling tussen bedrijven en samenwerking met het onderwijs: om van elkaar te leren, samen nieuwe inzichten op te doen, producten en processen te ontwikkelen en die in de praktijk te toetsen. Deze samenwerking vindt niet alleen plaats in de maritieme en maakindustrie, met ook in de zorgsector waar digitalisering een steeds grotere rol speelt.


Een foto van een schip

Goed vestigingsklimaat en ruimte om te groeien

Groeiende werkgelegenheid vraagt om gezonde bedrijven die hun bedrijfsvoering op orde hebben en hun concurrentiepositie kunnen behouden en versterken. Smart Delta Drechtsteden werkt daarom aan een goed vestigingsklimaat, voor zittende en nieuwe bedrijven.  
We bieden ruimte om te groeien. Dat doen we vanuit de gedachte: het juiste bedrijf op de juiste plek. Door ruimte goed te benutten, wil Smart Delta Drechtsteden bedrijven met hun groeiambities vooruit helpen. Daarbij kijken we over gemeentegrenzen heen en stemmen we de ruimtelijke programmering voor kantoren en bedrijventerreinen op regionaal niveau af.

Ella van Toorn - projectleider bij Passie voor Onderwijs Drechtsteden

Ella van Toorn

"Het onderwijs draag ik een warm hart toe!"

"Met veel plezier zet ik me in om, samen met de aangesloten besturen, kwalitatief goed onderwijs te borgen in onze regio, door te helpen met het aantrekken en behouden van enthousiaste leerkrachten en schoolleiders."
MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden stelt, met het MKB-Katalysatorfonds, geld beschikbaar voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heb jij, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En ben je op zoek naar ondersteuning in de vorm van financiering, kennis, advies en netwerk om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden!


Een impressie van Dordrecht Academy


Zij werken mee aan banen van nu en de toekomst

Werken aan een sterke arbeidsmarkt, goed vestigingsklimaat en goedopgeleide mensen doen we in de regio Drechtsteden samen. Met overheid en met het bedrijfsleven, zoals DEAL en Werkgevers Drechtsteden. Zo gaan we slim samen vooruit.

Bekijk onze partners

Meer weten over smart delta drechtsteden?

Wil je meer weten over de banen van nu en de toekomst? Download dan hieronder de praatplaat en ontdek alles over de (lopende) projecten binnen dit thema.

PDF-bestandPraatplaat arbeidsmarkt

Meer nieuws over banen van nu en de toekomst