Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
20-07-2023 2 min. Leestijd

Energiecoöperatie ondernemers Hendrik-Ido-Ambacht wil netcongestie aanpakken

De Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) gaat met de ondernemers op bedrijventerrein Antoniapolder en omgeving, in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden een energiecoöperatie oprichten. Deze lokale coöperatie zet zich in op energie-uitwisseling, energieopslag en duurzame energieopwekking met zonnepanelen en andere vormen. Het primaire doel van deze coöperatie is de dreigende energiecongestie op het elektranet uit te stellen of te voorkomen. 

innovatietafel energietransitie regio Drechtsteden Smart Delta Drechtsteden

De Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) gaat met de ondernemers op bedrijventerrein Antoniapolder en omgeving, in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden een energiecoöperatie oprichten.

Dit is mogelijk door gezamenlijk met de ondernemers van bedrijventerrein Antoniapolder en omgeving, netbeheerder Stedin en de gemeente de plannen om energieneutraal te gaan draaien stapsgewijs te realiseren. Daarnaast helpt de coöperatie de ondernemers ook met inkoopvoordeel en kostenbesparing op het gebied van energie. Door deze ontwikkeling lokaal op te pakken, behouden zij hierbij de regie en waarborgen ze de bedrijfscontinuïteit.

Wat is netcongestie

Netcongestie betekent dat er meer vraag is naar of aanbod is van elektriciteit dan de beschikbare netcapaciteit om de elektriciteit te transporteren. Het elektriciteitsnet is overbelast, er kan geen stroom meer geleverd of teruggeleverd worden en het stroomnet moet worden uitgebreid. Vergelijk netcongestie met de ochtendspits op de snelweg: wanneer er meer auto's zijn dan de weg aankan, sta je vast. In een file beweegt het verkeer langzamer of staat stil. Dit zorgt voor vertraging. Bij netcongestie kan dit leiden tot het niet kunnen terugleveren van zonne-energie of het niet kunnen aansluiten van nieuwe gebouwen. Om netcongestie aan te pakken, kan hetzelfde worden gedaan als bij het beheersen van files op de weg: alternatieve routes, extra rijstroken toevoegen of reizigers aanmoedigen om buiten de spitsuren te reizen.innovatietafel energietransitie regio Drechtsteden Smart Delta Drechtsteden

Energieneutraal gaan draaien

"Wij willen allemaal voorkomen dat het energiesysteem op slot gaat door netwerkcongestie en we willen dat de ondernemers kunnen blijven ondernemen”, zegt voorzitter Werkgevers Drechtsteden Jacob Klink. En dus is het primaire doel van de coöperatie het uitstellen of voorkomen van de dreigende energie-overbelasting op het elektranet. Dit kan door de plannen om energieneutraal te gaan draaien stapsgewijs te realiseren. Daarnaast helpt de coöperatie de ondernemers met inkoopvoordeel en kostenbesparing op energie. Zij behouden de regie en waarborgen de bedrijfscontinuïteit. Wethouder duurzaamheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Ralph Lafleur: “Innovatief ondernemen gaat in op meer kansen grijpen voor ontwikkeling en toekomstbestendig blijven. Uiteraard faciliteren wij dit vanuit de gemeente.”

Inzicht in de problematiek dankzij simulatietool

Om als ondernemer beter inzicht te krijgen in de energievoorziening in een gebied stelt de regio Drechtsteden een simulatietool beschikbaar. Deze simulatietool, ontwikkelt door ZEnMo simulations in samenwerking met o.a. de Universiteit van Eindhoven, laat de gevolgen zien van de sterke toename van het aandeel duurzame energie, elektrische auto’s en vrachtwagens en het verduurzamen van klimaatsystemen. Ook helpt de tool om met elkaar inzicht te krijgen in mogelijke en wenselijke senario’s voor de energievoorziening. Voor bedrijventerrein Antoniapolder is samen met de ondernemers gekeken naar de energievoorziening van het gebied. Daaruit bleek dat wanneer iedere ondernemer individueel verduurzaamt, de druk op het elektriciteitsnet enorm toeneemt. Samenwerking is dus cruciaal. 


We faciliteren deze simulatietool graag ook op andere bedrijventerreinen. Heb je vragen? Mail naar energie@drechtsteden.nl

Over de energietransitie van Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en toekomst en een betere bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.


In de regio Drechtsteden werken we met ruim 35 partners aan het Energieakkoord Drechtsteden. Samen zijn we bereid om kennis, mensen én middelen in te zetten voor een betaalbare, betrouwbare, duurzame energievoorziening. Om als regio in 2050 energieneutraal te zijn.

Energietransitie Smart Delta Drechtsteden

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer 'Energietransitie' nieuws