Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
07-02-2024 4 min. Leestijd

InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden: terug- en vooruitblik op Innovatie Roadmaps

In 2020 stelde het Rijk € 22,5 miljoen beschikbaar om de regio Drechtsteden-Gorinchem te versterken. Vanuit deze Regio Deal werden programma’s opgestart, initiatieven ontplooid en samenwerkingen opgezocht. Eén van deze programma’s betreft de vijf Innovatie Roadmaps, met als doel innovaties te versnellen. Wat hebben deze Innovatie Roadmaps de regio gebracht en hoe kunnen we hier de komende jaren op voortbouwen? Op vrijdag 2 februari kwamen vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheid bijeen om hierover in gesprek te gaan tijdens het 'InnovationQuarter Meets Smart Delta Drechtsteden' evenement bij Boskalis.


Met de beschikbare middelen uit de Regio Deal, konden Smart Delta Drechtsteden, de Economic Development Board, InnovationQuarter en Deal Drecht Cities gericht aan de slag. Doelstellingen werden geformuleerd en de regio zocht samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Voorheen vonden innovaties vaak binnen de eigen bedrijven plaats, waarbij samenhang ontbrak. Het doel was daarom om bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar te koppelen, om zo de innovatiekracht te vergroten. De samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven leidde tot Innovatie Roadmaps op vijf thema’s: digital mainport, smart manufacturing, duurzaam varen, zorginnovatie en delta technology. Op elke Roadmap werd een Business Developer aangesteld vanuit Deal Drecht Cities en InnovationQuarter om de kar te trekken en met de uitwerking aan de slag te gaan.


Op vrijdag 2 februari kwamen vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheid bijeen om over Innovatie Roadmaps (onderdeel van de Regio Deal) in gesprek te gaan tijdens het 'InnovationQuarter Meets Smart Delta Drechtsteden' evenement bij Boskalis.

Evenement ‘InnovationQuarter meets Smart Delta Drechtsteden’

Wethouder Jan Nederveen tijdens Innovation Quarter meets Smart Delta Drechtsteden evenement.Na drie jaar was het tijd om de uitkomsten te bespreken. Tijdens het evenement vertelde Jan Nederveen (wethouder Hardinxveld-Giessendam) meer over de rol van de overheid binnen de Innovatie Roadmaps.


Jan Nederveen: “Het opbouwen van de regio is een zaak van een lange adem. Afgelopen jaren hebben we hier samen met het onderwijs en bedrijfsleven aan gewerkt door elkaar te leren kennen en samenwerkingen aan te gaan. De overheid biedt een helpende hand door realiserend vermogen beschikbaar te stellen in de beginfase. Net als bij een Estafette Marathon, is het nu zaak aan de ondernemers om het stokje over te nemen en de marathon uit te lopen. Zo komen we als regio slim samen vooruit.” De wethouder ging daarnaast dieper in op de behaalde resultaten. Zo is er een samenwerkingsverband opgezet tussen Port of Rotterdam, Zero Emission Dredging Hub (ZEDhub) en onderwijsinstellingen, onder leiding van Boskalis. Via de Regio Deal is een deelfinanciering verstrekt voor deze pilot, om hiermee een baggerschip om te bouwen en te testen, waarbij gebaggerd wordt op waterstof.


Een ander resultaat betreft de subsidieregeling ‘MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem’. Dit initiatief startte op 1 januari 2024 en wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal. Mkb’ers en starters in de maakindustrie kunnen dankzij deze regeling een subsidie aanvragen voor een prototype of haalbaarheidsonderzoek, om zo innovaties te stimuleren. Daarnaast lichtte de wethouder de plannen voor de toekomst toe, met onder andere het verder uitbouwen van de clusters ZEDHub en de Refit Alliantie (duurzaam varen), het aanscherpen van het startersbeleid in samenwerking met YES!Delft en het herijken van de Human Capital Markt in samenwerking met Werkgevers Drechtsteden en opleidingen, zodat het onderwijs goed aansluit bij de vraag uit het bedrijfsleven. Tot slot deed de wethouder een oproep aan ondernemers om over hun eigen drempel heen te stappen, kennis te delen en deel te nemen aan initiatieven. Ondernemers kunnen voor meer informatie én voor de groei van innovaties terecht bij InnovationQuarter, via Edward Gilding (Senior Business Developer InnovationQuarter).

Neem contact op met Edward Gilding

Ondernemers in gesprek

André Boer (Algemeen Directeur Krohne en initiatiefnemer Smart Energy Hub), Martin van Gogh (Directeur Hi Delta en Divisie Directeur Batenburg) en Femke Brenninkmeijer (Directeur NPRC en bestuurslid Maritime Delta) in een panelgesprek tijdens Innovation Quarter meets Smart Delta Drechtsteden evenement.

André Boer (Algemeen Directeur Krohne en initiatiefnemer Smart Energy Hub), Martin van Gogh (Directeur Hi Delta en Divisie Directeur Batenburg) en Femke Brenninkmeijer (Directeur NPRC en bestuurslid Maritime Delta) vertelden tijdens het evenement meer over wat de Regio Deal ondernemers heeft gebracht en waar focus kan worden aangebracht.


Femke Brenninkmeijer: "Het samenbrengen van kennis, ondernemerschap en laagdrempelige toegang tot financiering is essentieel om tot resultaten te komen. Samenwerking en publiek-private partnerschappen zijn de drijvende kracht achter onze successen." André Boer over het samenwerken in de regio: “Het is van belang dat we op kleine schaal beginnen in de regio Drechtsteden, om vervolgens de samenwerking aan te gaan en uit te breiden. Delen is vermenigvuldigen, dus houd kennis niet voor jezelf, want samen komen we verder. De Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College zijn hierin goede voorbeelden van partijen om mee samen te werken en kennis te delen. De ingrediënten liggen er om gebruikt te worden. Nu is het zaak om samen verder te bouwen”.

Nieuwe aanvraag Regio Deal

Eind oktober heeft de regio Drechtsteden-Gorinchem samen met het onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijven een aanvraag ingediend voor een nieuwe Regio Deal, ter waarde van € 36,5 miljoen. De regio wil daarin nog meer focus aanbrengen. Maarten Burggraaf (wethouder Dordrecht): “We zetten in op de maakindustrie en de maritieme sector, want daarmee hebben we de kern van de regio te pakken. Als je ziet hoeveel bedrijven inmiddels zijn aangehaakt en hoe goed ze matchen met nationale en Europese agenda’s op het gebied van innovatie en verduurzaming, dan geeft dat vertrouwen. We hebben de mensen, de middelen en het inzicht om te innoveren op het tempo dat nodig is voor een goede toekomst hier in de regio Drechtsteden- Gorinchem.”


MEER INFORMATIE

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over Smart Delta Drechtsteden