Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
24-01-2024 5 min. Leestijd

Inwoners doen mee en laten hun stem horen om meer talenten in de regio aan het werk te helpen

Een gelijke kans krijgen vanuit werkgevers, anderen inspireren én je stem laten horen. Voor bijna dertig inwoners uit de regio Drechtsteden waren dit belangrijke redenen om zich aan de sluiten bij de inwonersgroep voor het uitvoeringsprogramma ‘Meer talenten in de regio aan het werk’. Op 7 december verzamelden de inwoners zich in het vakbondshuis van het FNV in Dordrecht om hun waardevolle input te delen tijdens de aftrap. Binnen het uitvoeringsprogramma werken we nauw samen met de focusgroep werkgevers, belangrijke stakeholders én inwoners om 1.600 talenten in de regio te helpen, door hun talenten (meer) te benutten. Op deze manier streven we naar een positieve impact op het leven van inwoners en dragen we bij aan de brede welvaart in de regio Drechtsteden.

Binnen het uitvoeringsprogramma ‘Meer talenten in de regio aan het werk’ staat de stem van de inwoner centraal. Door de input van inwoners mee te nemen in de integrale samenwerking met de focusgroep werkgevers en de betrokken stakeholders, komen we tot een gerichte aanpak. Het aanbod en de dienstverlening vanuit werkgevers, het UWV en Sociale Dienst Drechtsteden worden hierdoor beter afgestemd op de behoeften van de inwoners. Met het uitvoeringsprogramma dienen we hiermee twee belangrijke doelgroepen. Enerzijds willen we de zoektocht naar werk vergemakkelijken voor inwoners die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Anderzijds helpen we werkgevers hiermee door het aantrekken van talenten. Zo bieden we de inwoners én werkgevers de juiste ondersteuning op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden. De focus ligt hierbij op maatwerk, inclusiviteit, beeldvorming, regionale samenwerking en kennisontwikkeling.  

Anderen inspireren

Linda van der Winkel, een van de vaste inwoners die enthousiast deelneemt aan de inwonersgroep voor ‘Meer talenten in de regio aan het werk’, heeft een aantal jaar geleden een visuele beperking opgelopen, waardoor ze onverwachts thuis kwam te zitten. Tijdens de inwonersbijeenkomst deelt zij haar verhaal met de groep: “Ik ben altijd taxichauffeur geweest, maar door een visuele beperking was dat helaas niet meer mogelijk. Ik heb daarna erg lang in de ziektewet gezeten en wilde graag weer aan het werk, zodat ik mijzelf nuttig kon maken. Dat ging niet gemakkelijk via het UWV. Uiteindelijk heeft KICKSTART mij daar goed bij geholpen. Inmiddels werk ik in de gehandicaptenzorg bij ASVZ en ik heb het enorm naar mijn zin. Ik vind het geweldig om mensen te kunnen helpen en wil dan ook laten zien dat mensen met een beperking wél aan het werk kunnen. Eigenlijk kun je alles leren, zolang je maar de kans krijgt”.


Een gelijke kans krijgen vanuit werkgevers, anderen inspireren én je stem laten horen. Voor bijna dertig inwoners uit de regio Drechtsteden waren dit belangrijke redenen om zich aan de sluiten bij de inwonersgroep voor het uitvoeringsprogramma ‘Meer talenten in de regio aan het werk’. Op 7 december verzamelden de inwoners zich in het vakbondshuis van het FNV in Dordrecht om hun waardevolle input te delen tijdens de aftrap.

Waardevolle inzichten

Inwonersbijeenkomst uitvoeringsprogramma ‘Meer talenten in de regio aan het werk’Tijdens de inwonersbijeenkomst werden de deelnemers in drie groepen ingedeeld, die vervolgens rouleerden tussen drie tafelsessies. Bij tafel 1 werden de inwoners bevraagd op het hoofdthema én het doel van de bijeenkomst ‘Meer talenten in de regio aan het werk’. Inwoners benadrukten hierbij het belang van focus op vaardigheden en doorgroeimogelijkheden boven ervaring, leeftijd of taalbarrière. Ook werden alternatieven voor de klassieke sollicitatieprocedure besproken, zoals informele kennismakingsgesprekken met koffie of meedraaien op de afdeling. 


Bij tafel 2 werden de inwoners bevraagd over ‘Het inwonersperspectief’, waarbij het merendeel van de inwoners aangaf aanwezig te zijn om hun stem te laten horen of anderen te willen inspireren. Ook gaven inwoners aan wat ervoor nodig is om aangehaakt te blijven bij vervolgbijeenkomsten. Tenslotte kregen de inwoners bij tafel 3 vragen over het themaonderdeel ‘Voor de oplossing die werkt. PUNT’. Inwoners werden hier bevraagd over de komst van een nieuwe centrale plek op de arbeidsmarkt, waar zij terechtkunnen met al hun vragen. Een effectieve op maat gesneden dienstverlening staat hierbij voorop.

Vervolg voor 2024

De aftrap van de inwonersbijeenkomst voor het uitvoeringsprogramma ‘Meer talenten in de regio aan het werk’ verliep  succesvol. Vrijwel alle inwoners willen aangehaakt blijven bij de inwonersgroep, om zo hun inzichten te kunnen blijven delen en meer te horen over de voortgang. De waardevolle input van de inwoners wordt meegenomen in de gesprekken en overleggen met de stakeholders en de contacten met werkgevers. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zetten we onze samenwerking voort en organiseren we een tweede bijeenkomst voor de inwonersgroep om terug te koppelen wat er met hun input is gedaan en om een vervolg te geven aan de afgelopen bijeenkomst. In totaal organiseren we vier inwonersbijeenkomsten per jaar om het perspectief van de inwoners te integreren in de aanpak en het netwerk van de betrokken stakeholders, om meer talenten in de regio aan het werk te helpen.

Interesse

Inwonersgroep

Wil jij ook meedoen en jouw stem laten horen om meer talenten in de regio aan het werk te helpen? Meld je dan via de mail aan voor de volgende inwonersbijeenkomst.

AANMELDEN

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over Smart Delta Drechtsteden