Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
28-02-2024 4 min. Leestijd

Nieuwe voorzitter Programmaraad Stephan Brandligt deelt ambities voor Energieakkoord Drechtsteden

Per 1 januari van dit jaar is Stephan Brandligt aangetreden als voorzitter van de Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden. Stephan wil dit eerste half jaar vooral gebruiken om nader kennis te maken en te horen wat de ambities zijn van de verschillende partners.


Stephan heeft de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen de energietransitie. Als wethouder van de gemeente Delft was hij de bestuurlijk trekker van de RES van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast heeft hij de afgelopen periode op nationaal niveau gewerkt aan de actieagenda netcongestie laagspanningsnetten, in opdracht van minister Rob Jetten. Als gevolg heeft hij op dit deelgebied van de energietransitie zijn netwerk verder kunnen uitbreiden. Toen Jacqueline van Dongen hem eind vorig jaar vroeg om voorzitter te worden van de Programmaraad, hoefde hij niet lang te aarzelen.  “Dit is een regio waar al heel veel gebeurt, maar waar binnen de wereld van de duurzame energie nog niet zoveel over bekend is. Ik wil graag me graag inzetten om daar verandering in te brengen”, aldus Stephan. 

VOLGENDE STAPPEN

Daarnaast wil hij de leden van de Programmaraad inspireren om volgende stappen te zetten. “De samenwerking binnen deze regio is uniek en effectief, dat zie je lang niet overal”, licht Stephan toe. Er wordt hier voortvarend gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet. Ook de initiatieven van ondernemers op bedrijventerreinen om gezamenlijk de netcongestie aan te pakken vind ik een mooi voorbeeld van een praktische aanpak.”

Sinds 1 januari 2024 is Stephan Brandligt voorzitter van de Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden. Stephan heeft een groot netwerk binnen de energietransitie, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Elektrische oplossingen waar geen warmtenet mogelijk is

In een aantal wijken van de Drechtsteden is het niet mogelijk om een warmtenet aan te leggen. Een goede oplossing voor deze wijken is elektrisch verwarmen (ook wel all-electric genoemd) met een warmtepomp. Soms zijn ook hybride oplossingen met duurzame gassen een oplossing of kleinschalige collectieve oplossingen. Ook bij deze oplossingen is de ambitie om dit gezamenlijk te organiseren en zo gebouweigenaren te ondersteunen bij het aardgasvrij maken van hun huis of gebouw.

Het is een gezamenlijke aanpak

Tot slot wil Stephan graag zijn kennis en ervaring op het gebied van de energietransitie inzetten om de regio verder te helpen. “Er komen genoeg uitdagingen op ons af de komende jaren, licht hij toe. Mijn verwachting is dat vooral de ruimtevraag de komende tijd leidend wordt. Want niet alleen de energietransitie vraagt om ruimte. Gaan we onze schaarse vierkante meters inzetten voor meer groen, voor parkeerplaatsen, voor wateropvang of voor transformatorhuisjes? De oplossing ligt vooral in samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening. Het woord ‘energieplanologie’ wordt hier en daar al genoemd. Dit concept is nu nog nieuw maar wordt steeds noodzakelijker, vooral voor gemeenten. Ik hoop dat ik hier ook een bijdrage aan kan leveren in de regio Drechtsteden.”

Stephan Brandligt

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over Smart Delta Drechtsteden