Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
11-12-2023 3 min. Leestijd

Samenwerking in de regio Drechtsteden noodzakelijk om innovatie te versnellen

Onlangs maakte het bedrijfsleven, de kennissector en de overheid de gezamenlijke innovatie-inzet voor de komende jaren bekend. Deze landelijke inzet binnen het innovatiebeleid van het kabinet bedraagt jaarlijks € 5,7 miljard voor de periode 2024-2027. Meer dan dertig partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid hebben dit afgesproken in de Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Deze overeenkomst onderstreept het belang van een publiek-private samenwerking binnen Smart Delta Drechtsteden. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid zullen hierom nauw moeten samenwerken om de benodigde impulsen te ontvangen voor innovatieve projecten in de regio Drechtsteden.


De regio Drechtsteden heeft de ambitie om een innovatieve en concurrerende topregio te zijn én te blijven. Zo behoort de regio op maritiem gebied al tot de top-3 regio's in Europa. De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid is daarbij noodzakelijk om complexe vraagstukken op het gebied van o.a. energie en mobiliteit aan te pakken. De nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 bevestigt deze aanpak van een publiek-private samenwerking, om zo versneld stappen te zetten op het gebied van innovatie. Zo leidt samenwerking tot versnelling van innovatie én dient deze als hulpmotor voor de brede welvaart in de regio Drechtsteden.


Onlangs maakte het bedrijfsleven, de kennissector en de overheid de gezamenlijke innovatie-inzet voor de komende jaren bekend. Deze landelijke inzet binnen het innovatiebeleid van het kabinet bedraagt jaarlijks € 5,7 miljard voor de periode 2024-2027.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING SCALE

Een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking in de regio is de Publiek-Private Samenwerking (PPS) voor het Smart Campus Leerpark (SCALE) in Dordrecht. SCALE heeft in juni 2023 een impuls van 9 miljoen ontvangen uit het Nationaal Groeifonds, voor een programma dat zich richt op het opleiden van vakmensen voor de energietransitie. 


Duurzaamheidsfabriek


Het Nationaal Groeifonds investeert landelijk in projecten die een bijdrage leveren aan duurzame en structurele economische groei. Een aantal van deze projecten sluiten inhoudelijk aan op de kennis- en innovatieagenda's. Met de financiering uit het Nationaal Groeifonds kan PPS SCALE vakmensen opleiden voor het toepassen van de nodige innovaties bij het mkb. Dit plan is ontstaan vanuit een jarenlange samenwerking tussen het Da Vinci College, de gemeente Dordrecht en vele regionale bedrijven. Afgelopen week was de Kick-Off van PPS SCALE. Alle betrokken partners zullen zich voor een minimale periode van vier jaar inzetten om gezamenlijk grote stappen te zetten binnen de energietransitie.

Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

De nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 bouwt voort op de samenwerking van de afgelopen periode 2021-2023 en heeft als doel om de krachten te bundelen en initiatieven beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook is de overeenkomst opgezet om slimme keuzes te maken voor innovatie-activiteiten die nodig zijn voor economie en maatschappij. Dankzij deze samenwerking is duidelijk waar extra kennis benodigd is of waar kan worden voortgebouwd op bestaande activiteiten. In de convenant staan vijf missies centraal: Energietransitie, Circulaire Economie, Gezondheid & Zorg, Landbouw, water en Voedsel en Veiligheid. Smart Delta Drechtsteden verwacht met name een bijdrage te kunnen leveren aan de agenda's 'Energietransitie' en 'Landbouw, Water en Voedsel', bijvoorbeeld bij het innovatieprogramma 'Veilige, circulaire en klimaatneutrale scheepvaart'. De regio hoopt hiervoor de benodigde financiering te ontvangen om de nodige innovaties verder te brengen. 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer innovatie nieuws