Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Slim Samen Vooruit! Nieuwe propositie Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 2023/2024

De Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt een tweede Regio Deal van € 25 miljoen van het Rijk. Dit maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend. Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijksoverheid en regio’s om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. 

Slim Samen Vooruit! Nieuwe propositie Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 2023/2024

DRECHTSE DROMERS


Zij droomt van een duurzamere, innovatieve en schonere regio. Dromen en ideeën die de regio Drechtsteden verder brengen. Hij droomt van groenere straten en een gezondere lucht. De dromen die de regio Drechtsteden groener en gezonder maken. Zij droomt van de arbeidsmarkt van de toekomst. Vol met kansen, mogelijkheden en gelijkheid. Help de Drechtse Dromers. Laat hun ideeën het daglicht zien.


Samengevat

In één oogopslag zien wat de nieuwe propositie Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 2023/2024 inhoudt?

PDF-bestandDOWNLOAD PROPOSITIE


Meer over de Regio deal

3 pijlers

1. Bestaanszekerheid en kansengelijkheid van onze inwoners

2. Gezonde en verbonden oevers én inwoners

3. Toegepaste innovatie voor een duurzame delta

3 pijlers nieuwe Regio Deal


1.  bestaanszekerheid en kansengelijkheid van onze inwoners

Veel inwoners in Drechtsteden-Gorinchem hebben een slechtere bestaanszekerheid en gezondheid dan gemiddeld. Met de Regio Deal willen we hun uitgangspositie verbeteren om mee te kunnen doen in de samenleving. We zorgen met deze Regio Deal dat onze inwoners perspectief op werk hebben, er meer opleidingsmogelijkheden zijn en sociale en maatschappelijke innovaties in de wijk.


2. Gezonde en verbonden oevers én inwoners

De natuur en het water zijn in deze regio kwetsbaarder dan in de rest van Nederland: zowel de kwaliteit van de natuur als de verbinding daartussen is onvoldoende. Door de lozingen van Chemours staat de natuur nog eens extra onder druk. De oplossing voor dit milieuschandaal kent zijn eigen traject, maar met de Regio Deal pogen we wél wat te doen aan het verbeteren van de leefomgeving. We transformeren de oevers van een hindernis naar een verbonden netwerk van natuur, recreatiegebied en groene ontsluiting van onze regio. Door de oevers groen, gezond en verbonden te maken, is de leefomgeving klaar voor het veranderende klimaat en stimuleren wij huidige en toekomstige generaties om gezondere leefstijlkeuzes te maken en creëren we ruimte voor ontmoeting.

 

3. Toegepaste innovatie voor een duurzame delta

Met deze pijler zetten wij betekenisvolle stappen in de transitie richting een schone, duurzame en circulaire economie. De regio, gekenmerkt door haar (maritieme) maakindustrie, gaat vol voor zero emission en oplossingen voor onze klimaat-, water-, en circulaire opgaven. Daarvoor is het nodig om praktisch en technisch opgeleiden naar onze regio te trekken, ze te binden en te zorgen dat ze een zo goed mogelijk arbeidsmarktperspectief hebben.


Nieuwe Regio Deal hard nodig

Wouter KolffBurgemeester Dordrecht en voorzitter Smart Delta Drechtsteden Wouter Kolff: “Smart Delta Drechtsteden heeft ontzettend veel potentie: voor de eigen inwoners, opleidingsinstituten en ondernemers, maar ook in de bijdrage aan nationale opgaven. Er zijn echter ook flinke uitdagingen. Zo wordt er ondanks dat er veel uren gewerkt wordt, minder verdiend dan gemiddeld in Nederland. Ook is de WOZ-waarde van de woningen en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking lager. Bovendien maken de slechte luchtkwaliteit, het intensieve goederenvervoer over water en spoor dwars door onze gemeenten en milieuschandalen als bij Chemour, het hard nodig om een substantieel deel van het beschikbare Regio Deal budget te laten landen in onze regio.”


Impuls door eerdere Deal

In 2020 sloot de regio Drechtsteden-Gorinchem al een Regio Deal van 45 mln euro, waar het Rijk de helft aan bijdroeg. Dit heeft een impuls gegeven aan de crisisbestendigheid van het gebied en verbetering van de omgeving, met name aan de oevers. Burgemeester Gorinchem Reinie Melissant: “We hebben flinke stappen gezet en lopen op koers om de huidige Regio Deal halverwege 2025 af te ronden. Deze Regio Deal heeft de samenwerking in onze regio versterkt. Gorinchem en de regio Drechtsteden hebben elkaar gevonden en de triple helix-samenwerking in de regio bloeit. Met de nieuwe Regio Deal zetten we onze samenwerking voort en bouwen deze met een groot aantal partners verder uit.”


Gezondheid, bestaanszekerheid en leefomgeving onder druk

In de nieuwe propositie is gekozen voor een andere focus. Begin 2023 bleek uit analyse van de brede welvaartsindicatoren dat de gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid van de inwoners van de regio onder druk staan. Ook hebben de leefomgeving en de innovatiekracht van de regio een stevige boost nodig. Bestuursvoorzitter ROC Da Vinci Henrik Stevens: “Samen met de triple helix partners in de regio staan ruim 20 projecten in de steigers die, als de Regio Deal gesloten wordt, onmiddellijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Zo dragen we ook vanuit het onderwijs bij aan de innovatiekracht en kansen in de regio.” 


Maakindustrie motor van BV Nederland

Edward van der Meijden, voorzitter van de Gorinchemse ondernemersvereniging IKG: “De maakindustrie, de maritieme in het bijzonder, in onze regio is belangrijk voor de BV Nederland en Europa. De roep om industriële autonomie wordt immers steeds luider. Bovendien moeten onze bedrijven, opleidingen en R&D hubs er al op korte termijn voor zorgen dat een groot deel van de binnenvaartvloot over kan gaan op schone nieuwe energie. Daar heb je werknemers voor nodig die de kennis en kunde bezitten én hier prettig kunnen wonen en leven. Terwijl andere regio’s vaak profiteren van hun ligging in de Randstad, staat het leven, wonen, werken en leren van de inwoners in onze regio onder druk. Dit tij willen en kunnen we keren met de impuls van de nieuwe Regio Deal.”

HOE GAAT HET VERDER?

De komende maanden zal het Rijk de proposities, ingediend voor de 5e tranche, beoordelen. Begin 2024 besluit het Rijk welke Regio Deals verder worden uitgewerkt; medio 2024 vindt definitieve besluitvorming plaats over projecten en bedragen.

Propositie Regio Deal 23-24

OVER DE REGIO DEAL

Na de drie tranches Regio Deal uit het kabinet Rutte III, is opnieuw 900 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kabinet Rutte IV, voor de periode tot 2025, voor nieuwe Regio Deals. In eerste instantie zou dit bedrag nagenoeg gelijk verdeeld worden over drie tranches. Echter, het kabinet heeft besloten om € 84 miljoen van de gereserveerde middelen van de zesde tranche over te hevelen naar de vijfde tranche. Deze verhoging houdt verband met het aantal voorstellen in de vierde tranche en een toezegging die het kabinet heeft gedaan naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Bij de excuses die het Kabinet aanbood is één van de 50 maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld, om in de eerstvolgende tranche Regio Deals € 50 miljoen te reserveren voor voorstellen die worden aangedragen vanuit deze regio. Voor de vijfde tranche Regio Deals reserveert het kabinet in totaal nu € 384,6 miljoen, en voor de zesde tranche is een bedrag van € 216,6 miljoen beschikbaar. Per aanvraag kan een bedrag van minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro worden gevraagd.


Meer nieuws over de Regio Deal