Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
29-04-2024 4 min. Leestijd

In gesprek met Ingrid van Zimmeren: ‘Samenwerken aan een sterke arbeidsmarkt in de regio is essentieel’

Ingrid van Zimmeren is programmamanager voor de opgave Arbeidsmarkt & Menselijk kapitaal in de regio Drechtsteden. Binnen deze rol levert Ingrid een bijdrage aan het versterken van de arbeidsmarkt, waarbij wordt geïnvesteerd in de huidige en toekomstige beroepsbevolking van de regio Drechtsteden. Samen met het onderwijs, bedrijven én de stem van de inwoners worden de krachten gebundeld, om zo de arbeidsmarkt in beweging te krijgen. In dit interview deelt ze haar inzichten en vertelt ze meer over de belangrijke stappen die genomen worden voor de toekomst van de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden.

Vraag en aanbod samenbrengen

De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak, waarbij we creatiever moeten worden in het vinden van oplossingen. Ingrid: “We kijken niet alleen naar mensen in uitkeringen, maar ook naar de groep mensen die buiten het traditionele arbeidsproces vallen. Ons doel is om dit onbenutte potentieel van 17.000 mensen in de regio Drechtsteden te ontwikkelen en te integreren in onze regionale economie.” Het helpen van inwoners bij het inzetten van hun talenten in de regio doen we onder meer door inwonersgroepen en stakeholdergroepen te organiseren. Met deze initiatieven brengen we in kaart wat inwoners nodig hebben in de zoektocht naar een baan en hoe stakeholders en werkgevers hierin kunnen ondersteunen. 


Ook is met Werkgevers Drechtsteden en de Federatie van Ondernemersverenigingen in de Drechtsteden een Innovatietafel opgezet. Met deze tafel worden strategische personeelsvraagstukken die spelen bij werkgevers in de regio Drechtsteden opgehaald en samen met onderwijs en partners uit het sociale domein aangepakt. En heel praktisch is in Sliedrecht en Dordrecht een wijkaanpak opgezet om werkgelegenheidsontwikkeling in de wijk (bijv. door de energietransitie en in de kinderopvang) met leerwerktrajecten te verbinden aan een verbetering van het toekomstperspectief voor inwoners uit de wijk. Binnenkort zal Werkcentrum Drechtsteden haar deuren openen in de regio. Daar kunnen alle inwoners en werkgevers terecht met vragen over werken, leren en het vinden van personeel.  


Ingrid van Zimmeren is programmamanager voor de opgave Arbeidsmarkt & Menselijk kapitaal in de regio Drechtsteden. Binnen deze rol levert Ingrid een bijdrage aan het versterken van de arbeidsmarkt, waarbij wordt geïnvesteerd in de huidige en toekomstige beroepsbevolking van de regio Drechtsteden.

Inclusieve arbeidsmarkt

Ingrid streeft ernaar om samen met ondernemers een inclusieve arbeidsmarkt te creëren die ruimte biedt voor diversiteit en persoonlijke groei. Daarbij benadrukt ze het belang van het verbeteren van de kwaliteit van werk boven het verhogen van de hoeveelheid banen. "Het is belangrijk dat we goede werkgevers hebben in de regio, die banen aanbieden die daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling en bestaanszekerheid van mensen. We willen dat iedereen kansen krijgt om te groeien."Ingrid van Zimmeren

Maatschappelijk betrokken ondernemen staat centraal

Het afgelopen half jaar heeft Ingrid zich hardgemaakt om lokale en regionale programma's samen te voegen. Deze samenvoeging heeft geleid tot een sterkere basis, waardoor de regio grotere uitdagingen op de arbeidsmarkt aankan. "Vanuit de opgave zijn we hard bezig om onze lokale inspanningen uit te breiden naar een regionale aanpak, waarbij maatschappelijk betrokken ondernemen centraal staat. Dit zien wij niet alleen als een project; het vormt een essentieel onderdeel van hoe wij economische en sociale doelen integreren. Door maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijven samen aan tafel te zetten, creëren we een dynamisch veld waar iedereen aan bijdraagt en waar iedereen een voordeel uit haalt. Uiteindelijk gaat het erom dat we als regio groeien, niet alleen in economische zin, maar ook door het versterken van onze gemeenschap, dat is werken aan brede welvaart."

Wethouder Chris van Benschop als kartrekker

Wethouder Chris van Benschop speelt een cruciale rol in het versterken van de band tussen economische en sociale ontwikkeling binnen onze regio. Ingrid geeft aan: “Haar vermogen om deze domeinen te integreren toont de economische waarde van maatschappelijk betrokken ondernemen aan. Dit is een vernieuwend en waardevol kenmerk voor een "economie wethouder", en het is een kracht die ons in staat stelt om complexe maatschappelijke opgaven samen met ondernemers effectief aan te pakken. Onder haar leiding maken we de transitie naar een meer verbonden en samenwerkende gemeenschap."

De ambitie

De ambitie is om deze maatschappelijk betrokken economische aanpak steviger te verankeren in de regionale economische agenda. Dat stimuleert het verbeteren van de aansluiting tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en het benutten van de talenten van onze beroepsbevolking. 

TROTS OP VOORUITGANG EN SAMENWERKING

Als we vragen waar Ingrid het meest trots op is, vertelt ze enthousiast: "Het is geweldig om te zien hoe onze inspanningen worden erkend en hoe we als faciliterende overheid, in samenwerking met onderwijs en bedrijven in de regio, de arbeidsmarkt écht kunnen versterken.”Ingrid van Zimmeren

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer 'werken en economie' nieuws