Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
21-11-2023 3 min. Leestijd

In gesprek met Nicole Op de Laak: ‘Het mooier en sterker maken van de regio is mijn voornaamste drijfveer’

Nicole Op de Laak is programmamanager Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling bij Smart Delta Drechtsteden. Met haar achtergrond als planoloog, brengt Nicole een frisse en geïntegreerde benadering van ruimtelijke vraagstukken naar de tafel. In dit interview vertelt zij meer over de uitdagingen in de regio waaronder de ruimtelijke puzzel en woningbouwopgave.


De Drechtsteden staan voor een grote opgave en de ambitie is helder. Er moeten extra stappen gezet worden om de woningbouwopgave aan te pakken. Een opgave die de regio alleen samen kan realiseren. Samen met partners, waaronder ontwikkelaars en corporaties. Daarnaast heeft de regio te maken met beperkte ruimte terwijl de ruimtelijke opgaven groot zijn. Hoe gaan we daar als regio mee om? 


Nicole Op de Laak is programmamanager Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling bij Smart Delta Drechtsteden. In dit interview vertelt zij meer over de uitdagingen in de regio waaronder de ruimtelijke puzzel en woningbouwopgave. Lees meer.

Nicole Op de Laak

“Als programmamanager bouwen en ruimtelijke ontwikkeling vervul ik een verbindende rol. Mijn rol is voornamelijk om te zorgen voor versnelling op de bouwopgave,  verbinding tussen de verschillende opgaven en een goed functionerend netwerk. Een netwerk waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken zijn, vooral op gebieden die de lokale belangen overstijgen. Denk hierbij aan infrastructuur, groenvoorzieningen, rivieren en OV-lijnen die de gemeentegrenzen overschrijden. Hierdoor worden verschillende belangen gehoord, komen ideeën samen en ontstaan er gesprekken.”


De ruimtelijke puzzel: een zeer complexe opgave

Wat betreft ruimtelijke ontwikkeling ligt Nicole’s focus op de ruimtelijke puzzel, die op landelijk niveau moet leiden tot een nieuwe Nota Ruimte. Verschillende opgaven zoals het woningtekort, de natuur en energietransitie hebben allemaal grote ruimtelijke impact. Alleen is de ruimte beperkt en kan niet alles meer.

"In de ruimtelijke puzzel komen infrastructuur, leefbaarheid en milieukwaliteit samen en daar moeten keuzes worden gemaakt die de hele regio beïnvloeden. Het is als het leggen van een puzzel, waarbij je de juiste functies op de juiste plek moet krijgen om tot het beste resultaat te komen. Vanuit Smart Delta Drechtsteden is samen met Gorinchem het afgelopen jaar hard gewerkt aan een handreiking richting provincie als input voor haar gesprek met het Rijk en de nieuwe Nota Ruimte. In deze handreiking zijn de ambities van de regio Drechtsteden-Gorinchem in beeld gebracht. We zien de handreiking als het begin van een proces om te komen tot een goede balans tussen de ruimtelijke functies in ons gebied. De kwaliteit van leven en brede welvaart zijn daarbij leidende principes.”

Meer weten over de handreiking voor de ruimtelijke puzzel voor onze regio? 

PDF-bestandDownload document

Versnelling van de woningbouwopgave

Nicole houdt zich daarnaast ook bezig met het coördineren van de Regionale Bouwtafel Drechtsteden. De Regionale Bouwtafel Drechtsteden is een platform waar partijen zoals overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers bij elkaar komen. Samen maken zij zich hard voor de regio, waarbij de versnelling van de woningbouwopgave centraal staat.

“We streven ernaar om van gemiddeld 800 woningen per jaar naar ongeveer 1500 woningen per jaar te gaan. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar aantallen, maar ook naar kwaliteit en vanuit de regionale opgaven naar de impact op mobiliteit, groenblauwe netwerk en economische ontwikkelingen.”

Nicole wijst op de noodzaak om de regio in beweging te krijgen en het belang van meebewegen met de veranderende werkelijkheid.

“De wereld verandert voortdurend, en de lange doorlooptijd van ruimtelijke plannen kan leiden tot kaders die niet meer passend zijn voor de woningbouwplannen die nu realistisch zijn. Het is daarom cruciaal om niet alleen te redeneren vanuit wat er nu is, maar ook flexibiliteit te behouden naar de toekomst. Gesprekken over hoe we dit slim kunnen aanpakken en hoe we in kunnen blijven spelen op veranderingen zijn van groot belang voor succesvolle en duurzame ontwikkeling."

Samen sterker met Regio Deal

Met veel plezier heeft Nicole het afgelopen jaar gewerkt aan de Regio Deal: een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De Drechtstedengemeenten en Gorinchem hebben onlangs samen een nieuwe propositie ingediend. De Regio Deal speelt een cruciale rol in het stimuleren van dynamiek en samenwerking in de regio. Nicole benadrukt trots de bottom-up benadering die is gekozen, waarbij diverse partners enthousiast bijdragen aan de  groei en ontwikkeling van de regio. Het is niet alleen de overheid die investeert, maar ook bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale gemeenschappen die samenwerken om de regio te versterken.

“Ik ben echt het meest trots op de werkwijze in onze regio, de bottom-up benadering waarbij partners samenwerken. Het is fantastisch om te zien hoe deze aanpak een geweldige dynamiek en investeringsbereidheid heeft gecreëerd. Het feit dat we grenzen overstijgen, enthousiasme in de regio stimuleren, en er zelfs een nieuw consortium is opgericht voor duurzame binnenvaart, toont aan hoe succesvol de samenwerking is.”

MEER LEZEN OVER DE REGIO DEAL

Hoe verder?

Het is van belang om de opgebouwde energie en bereidwilligheid tot samenwerking vast te houden. Nicole kijkt vooruit naar nieuwe initiatieven, waaronder een leergang over multi-helix samenwerking, om ervoor te zorgen dat (ongeacht externe financiering), de samenwerking in de regio blijft bloeien.

Nicole nodigt lezers uit om actief betrokken te zijn en hun ideeën en zorgen te delen. 

"Met elkaar maken we de regio sterker en mooier.”  

Wil jij actief bijdragen aan deze regio? Neem dan contact op met Nicole.

NEEM CONTACT OP

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over bouwen en wonen