Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
27-06-2023 3 min. Leestijd

Miljoenen vanuit het Rijk voor woningbouw Spoorzone

Dordrecht en Zwijndrecht ontvangen samen circa 34 miljoen euro van het Rijk voor projecten op gebied van vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid om woningen mogelijk te maken. Dat is op vrijdag 16 juni besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provincie en gemeenten. 

Dordrecht ontvangt 29 miljoen voor het toekomstige Maasterras en de gebiedsontwikkeling rondom het toekomstige station Leerpark-Gezondheidspark. Voor het Maasterras gebruikt de gemeente het geld om geluidswerende maatregelen te nemen langs de A16. Deze maatregelen zijn nodig om woningen te kunnen bouwen op het Maasterras. 

Dordrecht en Zwijndrecht ontvangen samen circa 34 miljoen euro van het Rijk voor projecten op gebied van vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid om woningen mogelijk te maken. Dat is op vrijdag 16 juni besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provincie en gemeenten.

Maasterras

Daarnaast krijgt de gemeente geld voor een mooie, aantrekkelijke en vooral groene buitenruimte op het Maasterras. Het Maasterras wordt daarom een autoluwe wijk. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn erg belangrijk. De gemeente werkt aan oplossingen op maat. Goede wandel- en fietspaden, openbaar vervoer dichtbij huis, deelvervoer en auto’s parkeren in parkeergarages aan de rand van de wijk. Eén van de oplossingen is een busbaan op het Maasterras die de gemeente deels financiert vanuit de rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage is een mooi succes van de Verstedelijkingsalliantie, waarin gemeenten langs de spoorlijn van Leiden tot Dordrecht samenwerken om onze regio verder te versterken.


Spoorzone Zwijndrecht Dordrecht

foto: Maasterras Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht Mecanoo

Gebiedsontwikkeling Leerpark

In de toekomst komt er een nieuw station bij het Leerpark. Dit station verbindt het Leerpark, Gezondheidspark en de Dordwijkzone met elkaar. Om deze deelgebieden en het station goed bereikbaar te maken zijn verschillende maatregelen nodig. Zoals bijvoorbeeld een mobiliteitshub voor OV, aanpassingen van infrastructuur, deelvervoer en parkeren. Ook hiervoor ontvangt de gemeente de rijksbijdrage. 


Wethouder Maarten Burggraaf (stadsontwikkeling): "We zijn verheugd met deze bijdrage vanuit het Rijk. Een mooie stap om in Dordrecht te bouwen aan de toekomst in meerdere ontwikkelgebieden. We willen hier voor de stad duizenden nieuwe woningen realiseren in een omgeving die groen, bereikbaar en leefbaar is. Dat is kostbaar, dus deze financiële ondersteuning is hard nodig."


Wethouder Rik van der Linden (mobiliteit) over de bijdrage van het Rijk: “Woningbouw binnen een dichtbebouwde omgeving brengt veel uitdagingen met zich mee. Er zijn in de infrastructuur veel ingrepen nodig. Zeker op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Met dit geld kunnen we een start maken met onze ambitie voor een bereikbaar en toegankelijk Dordrecht. Maar we zijn er nog niet. Een noodzakelijke vervolgstap door het Rijk, het opheffen van het rangeerterrein bij Weeskinderendijk, is van belang. Dit is een cruciale stap en randvoorwaarde om snel met de woningbouw op het Maasterras te kunnen beginnen."

Ontwikkeling van Diztrikt

Zwijndrecht ontvangt 4,8 miljoen voor de inrichting van de buitenruimte in de Spoorzone. Onder de naam Diztrikt pakt de gemeente een aantal gebieden rondom het spoor groots aan met nieuwe woningen en kleinschalige kantoren. In de Indische Buurt zijn inmiddels 29 nieuwe woningen gerealiseerd en voor woonbuurt De Wijck werd begin deze maand de aftrap gegeven. Wethouder Robert Kreukniet ziet de bijdrage van het Rijk als een steun om de ontwikkelingen in de Spoorzone een vervolg te geven. "Met het geld kunnen we goed inzetten op de projecten in de Spoorzone en op onze ambities voor meer groen en het verbeteren van de leefomgeving."


In totaal werd tijdens dit bestuurlijk overleg met het Rijk ruim 300 miljoen euro toegezegd aan projecten langs de Oude Lijn. De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op geld van het Rijk, is dat ook de gemeenten en andere regionale partners bijdragen leveren. In het bestuurlijk overleg is de intentie uitgesproken, om deze cofinanciering te gaan organiseren en zo ook een steentje bij te dragen.

Bouwen en Wonen

Bouwen en WonenSmart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen: 25.000 nieuwe woningen tot 2030. En dat is essentieel. Want mensen die hier nu wonen, hebben een woning nodig die bij hen past. Dat geldt ook voor mensen van buiten de regio. Omdat ze terug willen verhuizen, of omdat ze hier werken en dicht bij hun werk willen wonen. Daarom werkt de regio Drechtsteden aan voldoende passende woningen, zodat iedereen die dat wil hier goed kan wonen. De woningbouwontwikkelingen dragen hieraan bij. Goede bereikbaarheid van de regio is daarbij essentieel.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer 'bouwen en wonen' nieuws