Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
25-10-2022 5 min. Leestijd

Onderzoek naar onbenut arbeidspotentieel in de regio

De Erasmus School of Economics (SEOR) is onlangs in opdracht van Smart Delta Drechtsteden en de arbeidsmarktregio een onderzoek gestart om meer zicht te krijgen op het 'onbenut arbeidspotentieel' in de regio. En hoe we, via een betere matching tussen vraag en aanbod, de krapte op de regionale arbeidsmarkt zoveel mogelijk kunnen tegen gaan.

Meer dan een kwart van de bedrijven in de regio Drechtsteden ervaart momenteel problemen in de bedrijfsvoering, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er in de regio sprake van een 'onbenut arbeidspotentieel' van ruim 20.000 mensen. Kandidaten die wél aan de slag willen maar de weg naar passend werk niet of onvoldoende weten te vinden.

Doel onderzoek

Met dit onderzoek willen Smart Delta Drechtsteden en de arbeidsmarktregio meer scherpte en inzicht krijgen in het onbenut arbeidspotentieel in de regio Drechtsteden. Om met deze populatie vervolgens de stap te zetten naar een verbetering en toename van een haalbare match tussen vraag en aanbod. Maar ook inzicht verkrijgen in de eigenschappen van de specifieke doelgroepen die behoren tot het onbenut arbeidspotentieel en de (persoonlijke) motieven die maken dat ze ‘arbeidsmarkt’ waardevol zijn voor de regio Drechtsteden. Dit houdt in dat we onderzoek doen naar de omvang (aantallen) en aard (kenmerken) van deze populatie. Met dit inzicht wil de regio Drechtsteden in samenwerking met haar samenwerkingspartners activerings- en stimuleringsmiddelen ontwikkelen én inzetten om de populatie onbenut arbeidspotentieel in de Drechtsteden van nog meer waarde te laten zijn.

Interviews

Voor het verzamelen van gegevens wordt gebruik gemaakt van bestaande databanken, maar ook van kwalitatief onderzoek in de vorm van korte interviews met kandidaten. Daarbij richt de vraag zich vooral op de mogelijke belemmeringen die kandidaten ervaren. Hieraan kunnen verschillende factoren ten grondslag liggen, zowel bij de kandidaten zelf (opleiding, gezondheid, motivatie) als bij de werkgevers. Bij de laatste groep gaat het vooral om de wijze waarop zij hun werving en selectie richten op het onbenut arbeidspotentieel.

Flyer

Bijgaande flyer wordt momenteel verspreid op diverse locaties én via de verschillende partners binnen de arbeidsmarktregio zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, Kickstart en WSP Baanbrekend. Er wordt ook onderzoek uitgevoerd naar de concrete ‘vindplekken’ (zoals de namen van contactpersonen van welzijnsorganisaties) en andere oplossingsrichtingen. Om via deze vindplekken in contact te komen met deze personen, is SEOR aanwezig bij diverse evenementen.

PDF-bestandDownload flyer

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden begin 2023 gepresenteerd. De vervolgacties worden in gezamenlijkheid met o.a. werkgevers en (sociale) partners bepaald.


De Erasmus School of Economics is onlangs in opdracht van Smart Delta Drechtsteden en de arbeidsmarktregio een onderzoek gestart om meer zicht te krijgen op het 'onbenut arbeidspotentieel' in de regio.

Over Smart Delta Drechtsteden

Jonge mensen aan het werkBinnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden.

Lees meer over het thema

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over Werken en Economie