Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
29-04-2024 3 min. Leestijd

Samen creëren en durven dromen #wijdoen

Kraaihoek; dé zorgzame wijk in Papendrecht

Doen, je nek durven uitsteken en elkaar vertrouwen! Drie belangrijke elementen die de basis vormen van de samenwerking tussen Woningcorporatie Woonkracht10 en Heijmans. Samen ontwikkelen zij de wijk Kraaihoek in Papendrecht. Liesbeth Groeneveld, bestuurder van Woonkracht10 en Lonneke Zuijdwijk, directeur vastgoed bij Heijmans, zijn beide lid van de Regionale Bouwtafel Drechtsteden. In dit gesprek vertellen zij meer over hun durf om te dromen en samenwerking in de regio Drechtsteden.


Woningcorporatie Woonkracht10 werkt samen met de gemeente Papendrecht aan de fysieke vernieuwing van de wijk Kraaihoek. Het gaat om een gebiedsontwikkeling met 865 bestaande sociale huurwoningen. Een mix van woningverbetering en sloop/nieuwbouw. Het wordt een ‘zorgzame buurt’ waar ontmoeting centraal staat. Projectontwikkelaar Heijmans is door Woonkracht10 al in een zeer vroeg stadium betrokken bij de eerste fasen van de nieuwe wijk. Een bijzonder partnerschap waar vertrouwen en durven te dromen centraal staan.


Woningcorporatie Woonkracht10 werkt samen met de gemeente Papendrecht aan de fysieke vernieuwing van de wijk Kraaihoek. Projectontwikkelaar Heijmans is door Woonkracht10 al in een zeer vroeg stadium betrokken bij de eerste fasen van de nieuwe wijk. Een bijzonder partnerschap waar vertrouwen en durven te dromen centraal staan. In dit gesprek vertellen zij meer over hun durf om te dromen en samenwerking in de regio Drechtsteden.

ZORGZAME WIJK

In Kraaihoek ontwikkelen Woonkracht10 en Heijmans een zorgzame wijk. In een zorgzame wijk ligt de focus op het creëren van een woonbuurt waar buren oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaar staan. De uitdaging is dat bewoners die ambitie overnemen en ruimte ervaren hierin zelf de verantwoording te nemen. Het elkaar leren kennen is dan heel belangrijk. De wijk stimuleert hiervoor ontmoetingsplekken en mogelijkheden voor wijkbewoners om actief te blijven. kraaihoek

Bij de zorgzame buurt in Kraaihoek-Zuid hebben Mee, Vivenz, Rivas, Waardeburgh, gemeente Papendrecht en Woonkracht10 de handen ineen geslagen. Met Heijmans als ontwikkelpartner. 

Lonneke: “Op het moment dat je ervoor kunt zorgen dat mensen op een vitale manier ouder worden, dan hebben ze ook veel minder zorg nodig.”  

De uitdaging

Door de vergrijzing komt er een hoop zorg op ons af. Zorgpartijen geven aan dat de toename van zorgbehoefte zo groot wordt dat ze die niet kunnen opvangen zonder grote veranderingen. Bij de zorginstanties zelf maar ook in de relatie met hun cliënten. Die zullen in de toekomst veel meer op zichzelf en hun netwerk zijn aangewezen. In de zorgzame buurt kijken we hoe we het mogelijk kunnen maken dat mensen ondanks toenemende zorgbehoefte, denk ook aan verdubbeling van mensen met dementie in 2040, langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Als je iemand kent, ben je sneller bereid om te helpen. In de zorgzame wijk wordt daarom ingezet op het creëren van activering en ontmoeting. Spontaan of georganiseerd, tussen jong en oud, tussen gezinnen en alleenstaanden.

Liesbeth: “In Kraaihoek hebben we veel sloop/nieuwbouw. Dat biedt de kans om helemaal opnieuw te beginnen. Maar hoe ontwikkel je een zorgzame buurt? Je kan het aan de voorkant bedenken, je kunt het faciliteren en het in de volle breedte ondersteunen, maar toch moet het organisch ontstaan. Vanuit de mensen zelf. Bij een zorgzame buurt moet je denken in slimme oplossingen. Het draait om ontmoeten, bewegen, zinvol bezig zijn en goede mobiliteit. Ontzettend veel aspecten spelen een rol. Je moet elkaar echt leren kennen om wat te willen doen voor je buren.”

Doen, ervaren en durven te dromen

Heijmans en Woonkracht10 zijn in een zeer vroeg stadium binnen de gebiedsontwikkeling gaan samenwerken. Hun samenwerking zien ze als een pilot. Meteen aan de voorkant van het traject is veel expertise ingebracht. Alle kennis die nodig is zit nooit bij één partij. Door vroegtijdig met elkaar om tafel te gaan en goed te luisteren naar elkaar, konden zij de opgave in zijn volle breedte aanpakken. 

Lonneke: “Om een goed plan te creëren voor Kraaihoek hebben we elkaar echt nodig aan de voorkant. Liesbeth zegt altijd #wijdoen. En dat is een hele terechte voor wat wij nu doen. We zijn gewoon gaan doen en gaan ervaren. Woonkracht10 durft te dromen en heeft partijen om zich heen verzameld die mee willen dromen. De weg er naar toe ontvouwt zich nog, maar dat geeft niet. Ik ben zeer gecharmeerd van deze manier van werken.” 

Liesbeth: “Andersom ervaar ik expertise. We hebben als woningcorporatie tegenwoordig niet meer alle expertise in huis. Delen van het proces waar we vroeger wél van waren, daar zijn we nu opdrachtgevend in. Dat moet je nu gunnen aan de partij die er verstand van heeft. Ook als dat betekent dat je daar iets meer voor moet betalen. Uiteindelijk wil je zoveel mogelijk waarde halen uit wat je hebt, en daar open en transparant over zijn. Het is echt heel waardevol als je een partnerschap kan aangaan met een marktpartij die daar ook op een integere manier mee om wil gaan.”

SAMEN JE NEK UITSTEKEN - #WIJDOEN

Interview Woonkracht10 en Heijmans

Woonkracht10 en Heijmans benadrukken het belang van een gezamenlijk droombeeld en visie, waarbij openheid, transparantie en vertrouwen cruciaal zijn. Het idee is niet alleen om samen te dromen, maar ook om deze dromen concreet te maken.

Liesbeth"Heijmans stak haar nek uit om in de oriënterende fase al met ons op te trekken. Dat kost uren, dat kost inzet, en uiteindelijk wil een marktpartij dit ook terugverdienen. Toch is het belangrijk dat partijen dit durven, maar dan moet je wel vertrouwen hebben én een gedeelde ambitie.

Lonneke: "Wij zagen kansen voor het gebied, wilden graag meedoen en samen aan de slag. Als grotere partij kun je die investeringen aan de voorkant wat makkelijker doen. Je wil verschil maken en dus zoek je die samenwerking vroeg op. Ik ben ervan overtuigd dat zich dat voor alle partijen terugbetaald. Misschien niet in euro's, maar wel in tijd en ook in de innovatie. Als ik kijk naar Kraaihoek fase 2 en 3, dan hebben we in korte tijd heel veel opgehaald met elkaar, de gemeente en stedenbouwkundigen."

VERSNELLEN IN DE DRECHTSTEDEN

Liesbeth en Lonneke zijn beide lid van de Regionale Bouwtafel Drechtsteden. Daar delen zij hun expertise en maken ze zich hard voor de woningbouwambitie in de regio. Op de vraag welke kansen zij zien om tot versnelling van de woningbouw te komen hebben zij één kort unaniem antwoord: samenwerken.  

Liesbeth: “Expertise delen en samenwerken is hard nodig om met elkaar te versnellen in de regio. Extra feminine eigenschappen zijn ook welkom voor de goede balans. Mensen die willen verbinden, mensen die daadkracht er in gooien en mensen die beschouwen en nog eens even goed nadenken. Alle kleuren heb je nodig. Ook is strategisch partnerschap nodig. Hoe eerder samen aan tafel, hoe beter. “ 

SUCCESVOLLE GEBIEDSONTWIKKELING

Voor de toekomst hopen Liesbeth en Lonneke dat hun strategisch partnerschap gaat renderen. Natuurlijk moeten beide organisaties een financiële businesscase hebben die sluit, maar er komt gelukkig steeds meer aandacht voor duurzaamheid en welzijn.  

Lonneke: ”De huidige wet- en regelgeving werkt belemmerend voor dit soort initiatieven. Zonde want we willen onze vliegende start graag vasthouden. Het is mooi om met al die partijen die aan de voorkant mee willen denken samen te werken. We krijgen er energie van én we versnellen!” 

Liesbeth: “Wat ik collega’s mee wil geven is; heb vertrouwen en blijf in gesprek met elkaar! Trek samen op en durf zaken op tafel te leggen. Openheid, transparantie, kwetsbaarheid. De kern van een succesvolle gebiedsontwikkeling ligt echt in de samenwerking, het vertrouwen en het delen van expertise tussen verschillende partijen in een vroeg traject!”

Meer informatie

Wil je na het lezen van dit artikel meer informatie over het project Kraaihoek? Lees hier meer.

Meer info

Bouwen en wonen in Smart Delta Drechtsteden

Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer woningen: 25.000 nieuwe woningen tot 2030. En dat is essentieel. Want mensen die hier nu wonen, hebben een woning nodig die bij hen past. Dat geldt ook voor mensen van buiten de regio. Omdat ze terug willen verhuizen, of omdat ze hier werken en dicht bij hun werk willen wonen. Daarom werkt de regio Drechtsteden aan voldoende passende woningen, zodat iedereen die dat wil hier goed kan wonen. De woningbouwontwikkelingen dragen hieraan bij. Goede bereikbaarheid van de regio is daarbij essentieel.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over bouwen en wonen