Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
12-06-2023 4 min. Leestijd

Tijd- en geldbesparend filter mede mogelijk gemaakt door MKB-Katalysatorfonds

Smart Delta Drechtsteden investeert in innovatie in de regio met het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. Via dit fonds is geld beschikbaar om innovaties in de maakindustrie te stimuleren. Een bedrijf dat dankbaar gebruik heeft gemaakt van zo’n financieel steuntje in de rug is Euromesh BV uit Sliedrecht. Euromesh is voornamelijk gespecialiseerd in separatietechnologieën en is onder andere actief in de olie- en gasindustrie, chemie- en petrochemie, offshore platforms, geothermische installaties (aardwarmte), waterbehandeling en voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf vervaardigt producten om vloeistof uit gasstromen te scheiden en om verschillende vloeistoffen onderling van elkaar te scheiden. Ook levert en fabriceert het bedrijf producten voor de procesindustrie, filtratie- en of massa-overdrachtinstallaties. Met behulp van subsidie uit het MKB-Katalysatorfonds heeft Euromesh een in-line filter voor specifieke leidingsystemen op de markt gebracht. 


Op woensdag 31 mei bracht wethouder Bijderwieden van de gemeente Sliedrecht een bezoek aan Euromesh. Hij was erg enthousiast. Hij omschrijft Euromesh als een kennisbedrijf in een echte nichemarkt en vindt het “fantastisch om te zien dat een relatief klein bedrijf zo’n grote speler is in het wereldwijde marktsegment waarin het actief is.”

Smart Delta Drechtsteden investeert in innovatie in de regio met het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. Via dit fonds is geld beschikbaar om innovaties in de maakindustrie te stimuleren. Een bedrijf dat dankbaar gebruik heeft gemaakt van zo’n financieel steuntje in de rug is Euromesh BV uit Sliedrecht. Euromesh is voornamelijk gespecialiseerd in separatietechnologieën en is onder andere actief in de olie- en gasindustrie, chemie- en petrochemie, offshore platforms, geothermische installaties (aardwarmte), waterbehandeling en voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf vervaardigt producten om vloeistof uit gasstromen te scheiden en om verschillende vloeistoffen onderling van elkaar te scheiden. Ook levert en fabriceert het bedrijf producten voor de procesindustrie, filtratie- en of massa-overdrachtinstallaties. Met behulp van subsidie uit het MKB-Katalysatorfonds heeft Euromesh een in-line filter voor specifieke leidingsystemen op de markt gebracht.

De innovatie

fotoAanleiding voor de innovatie was een vraag vanuit Vopak Terminal Europoort, vertelt Peter van der Ploeg, eigenaar van Euromesh. Het bedrijf benaderde Euromesh een aantal jaar geleden met de vraag een oplossing te bedenken voor de problemen die zij ervaarden in hun leidingsystemen. In deze leidingsystemen worden ‘solids’ (harde deeltjes) meegevoerd in de gasstroom. Wanneer deze harde deeltjes te groot zijn, kan dit zorgen voor blokkades in de vlamdovers. Vlamdovers zijn elementen die de leidingsystemen moeten beschermen tegen onder andere detonatie, deflagratie en explosies. Als er een detonatie of een explosie plaatsvindt in de leiding, moeten de kostbare vlamdovers ervoor zorgen dat die explosie geabsorbeerd wordt. Wanneer een vlamdover deels- of volledig volloopt met solids, functioneert deze niet correct meer en kunnen er zeer onveilige situaties ontstaan.

Filter

Euromesh ontwikkelde een filter dat voor de vlamdover wordt geïnstalleerd. De uitneembare filtercassette, welke is voorzien van retentiegaas, haalt de aanwezige solids uit de gasstroom, waardoor de vlamdover beschermd blijft en eventuele calamiteiten worden voorkomen. Door het filter blijft de vlamdover dus eigenlijk altijd goed werken.

 

Het enig alternatief, dat vóór deze innovatie werd gebruikt, zijn Duplex Basket Filters. Peter van der Ploeg: “Buiten het feit dat die heel veel onderhoud vragen, was men soms wel dagen bezig met het vervangen van de filterkorven. Wij hebben een in-line filter ontwikkeld, dat tussen de flenzen geplaatst wordt. Het openen, sluiten en vervangen van de filtercassette duurt ongeveer tien tot vijftien minuten.” Ook de investeringskosten zijn fors lager en de nieuwe AFT-filters hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Dat zijn dus enorme verbeteringen.

Subsidie was essentieel om verder te komen

hrIn 2021 nam Euromesh contact op met het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. De gemeente Sliedrecht informeerde Euromesh over de mogelijkheden van het fonds. Wethouder Bijderwieden: “Het lijkt soms eenvoudig, maar je moet de weg kennen. Daarvoor is contact tussen de overheid en het bedrijfsleven van belang.” Volgens de wethouder moeten bedrijven niet schromen om hun vragen en behoeften bespreekbaar te maken bij de gemeente. Vaak denken bedrijven niet eens aan het fonds, terwijl dit mooie innovaties kan opleveren.

Euromesh

Het MKB-Katalysatorfonds kent vier soorten subsidies: de kennisvoucher, prototyping, haalbaarheidsonderzoek en kwartiermaker. In eerste instantie vroeg Euromesh de kennisvoucher aan: een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Tijdens de gesprekken met de commissie van het MKB-Katalysatorfonds bleek Euromesh echter al in een vergevorderd stadium te zijn. Een tegemoetkoming voor prototyping bleek daarom meer op zijn plek. Van der Ploeg heeft veel gesprekken gehad met de commissie en is daar zeker over te spreken. “De kennis was bij hen paraat en ze dachten goed mee.”

 

Euromesh ontving een bijdrage van € 25.000 uit het MKB-Katalysatorfonds. De subsidie heeft het bedrijf geholpen met het opstarten van het innovatietraject, waarna Euromesh zelf de overige investeringen voor zijn rekening nam. “Zonder de subsidie had het traject niet opgestart kunnen worden,” aldus Van der Ploeg. Het was in de coronaperiode en het bedrijf had zelf onvoldoende liquide middelen om met de innovatie aan de slag te gaan. Wethouder Bijderwieden: “Op het moment dat je een innovatief idee verder wilt brengen kan zo’n steuntje in de rug essentieel zijn en voor financiële armslag zorgen.”

 

Inmiddels zijn de AFT-filters gemaakt, geleverd aan de eindgebruiker en in gebruik genomen. Om dit te realiseren moest eerst ook een certificeringstraject worden doorlopen. Zonder certificaat mag je drukhoudende producten of installaties niet leveren aan (grote) chemische bedrijven. Het filter van Euromesh is uiteindelijk gecertificeerd door Kiwa Nederland. Zo’n certificeringstraject kost veel tijd en geld. Forse investeringen, zeker voor een klein bedrijf. “Voor zulke investeringen is het MKB-Katalysatorfonds letterlijk een versnelling om innovaties te kunnen realiseren,” aldus Bijderwieden.

Innovatie

euromeshVolgens de wethouder is het Katalysatorfonds een laagdrempelige manier om bedrijven te ondersteunen om innovaties te doen. De laagdrempeligheid en het regionale karakter - dit specifieke fonds is alleen voor de regio Drechtsteden - zorgen voor een snel effect. Het stimuleren van innovaties met een financiële impuls werkt door in de innovatieve economie van de regio.

WERKEN EN ECONOMIE

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer nieuws over werken en economie