Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
24-08-2023 2 min. Leestijd

In gesprek met Niek de Wit, programmamanager Smart Delta Drechtsteden

Niek de Wit is programmamanager Werken en Economie bij Smart Delta Drechtsteden. Wat houdt deze opgave precies in en welke uitdagingen en ontwikkelingen komen daarbij kijken? In onderstaand interview gaat Niek hier dieper op in. Ook Erik van Oorschot (strategisch adviseur innovatie) en Erwin Boer (strategisch adviseur arbeidsmarkt) vertellen meer over hun inzet binnen de opgave. 

Niek de Wit is programmamanager Werken en Economie bij Smart Delta Drechtsteden. Wat houdt deze opgave precies in en welke uitdagingen en ontwikkelingen komen daarbij kijken?

“Als programmamanager voor de opgave Werken en Economie ben ik in de breedste zin van het woord actief binnen de economie van de regio Drechtsteden. Daar komen veel verschillende initiatieven en projecten bij kijken. Zo ben ik onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het Smart Campus Leerpark in Dordrecht en bij een aantal bedrijfsverplaatsingen aan onze oevers. Naast de zorg dat de programmering het vraag en aanbod van werklocaties in balans houdt, proberen we als overheid vooral ondersteunend te zijn aan initiatieven op het snijvlak tussen ondernemerschap en onderwijs. Dat doen we uiteraard niet alleen, we werken daarvoor nauw samen met een aantal regionale uitvoeringsorganisaties. Deze organisaties zijn mede op initiatief van de Drechtsteden-gemeenten opgezet, zoals de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en DEAL Drecht Cities, als onder meer een loket voor vestigingsvragen van bedrijven die in onze regio willen ondernemen."   

Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 

"Vanuit onze opgave werkt mijn team ook mee aan de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem: een samenwerking tussen het Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De Drechtstedengemeenten, Gorinchem, de provincie Zuid-Holland en het Rijk investeerden binnen dit initiatief samen 45 miljoen euro. Hierdoor zijn we niet alleen in staat om een bijdrage te leveren aan voldoende werkgelegenheid, we zetten bijvoorbeeld ook in op goed onderwijs en nieuwe woningen om de regio te versterken."  

Opgave Werken & Economie

Niek de Wit"Het leuke aan deze opgave is dat er talloze projecten tegelijkertijd spelen. Een mooi voorbeeld is de Dordrecht Academy in het Kopgebouw op het Smart Campus Leerpark. Door financiering uit de Regio Deal en verschillende Dordtse investeringen hebben we dit project kunnen opzetten en uitvoeren. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe we het opleidingsaanbod in de regio beter kunnen laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. We investeren daarbij in goed opgeleide mensen die aan de vraag van bedrijven in de regio kunnen voldoen. Mbo- en hbo- studenten werken hier samen aan innovatie-opdrachten van regionale bedrijven.''


De gebiedsagenda van regio Drechtsteden

"Een andere component binnen de opgave is de gebiedsagenda van de regio Drechtsteden. Want, hoe zorgen we ervoor dat ieder bedrijf op de juiste plek gevestigd is, zodat deze bedrijven zich optimaal kunnen ontwikkelen? Een goed voorbeeld hiervan is de verhuizing van het scheepsbouwbedrijf Dolderman. Dit bedrijf verhuisde met hulp van de regio en ROM-D onlangs van de Dordtse binnenstad naar de Tweede Merwedehaven. Op deze manier heeft Dolderman meer groeiruimte en kan het terrein in de binnenstad benut worden voor woningbouw. Daarmee snijdt het mes dus aan twee kanten. We bekijken dit soort vraagstukken vanuit een integrale blik, zodat we er zeker van zijn dat de nieuwe locatie een toegevoegde waarde levert op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt of duurzaamheid. Uitgangspunt hierbij is dat de ruimtelijke ordening, met het vraag en aanbod, in balans blijft." 

Samenwerken en ondersteunen

"Samen met het team werken we aan de doelstellingen die we voor de komende jaren met elkaar willen realiseren binnen de regio Drechtsteden. We sturen hierbij niet enkel op personeel, maar vooral op programmatisch lijnen, gefocust op de economie. Uiteindelijk hebben wij vanuit de opgave Werken en Economie voornamelijk een faciliterende rol en werken we met verschillende partijen samen die in de lead zijn, zonder het initiatief over te nemen. Zo organiseren de Werkgevers Drechtsteden innovatietafels waaruit mooie initiatieven ontstaan, zoals het Waterstofinitiatief. Het is mooi dat dit soort initiatieven ontstaan, wij helpen daarop graag mee om deze verder tot wasdom te laten komen. Als overheid moeten we het proces en de samenwerking van dit soort projecten zo goed mogelijk zien te faciliteren. Dat betekent dat wij daar de middelen voor klaar moeten hebben staan, zonder dat we de projecten volledig naar ons toetrekken. De initiatiefnemer blijft altijd in de lead. We doen dit vanuit het bewustzijn dat uiteindelijk de ondernemers het verschil maken. Dit willen we ook echt uitstralen. In die zin past ons bescheidenheid." 

Op regionaal niveau het verschil maken

"Veel zaken liggen ook op het bordje van de gemeenten zelf, denk aan de vergunningverlening en bijvoorbeeld de opzet van ondernemersfondsen. Het is aan de gemeenten zelf om daarmee aan de slag gaan en vanuit de regio de gemeenten niet voor de voeten te lopen. Kortom, we proberen echt op regionaal niveau met elkaar het verschil te maken, bij zaken die alleen op een regionaal niveau opgepakt kunnen worden."  

Innovatie in de regio

Ook Erik van Oorschot (strategisch adviseur innovatie bij Smart Delta Drechtsteden) zet zich in om op regionaal niveau het verschil te maken: "De regio wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan mkb-ondernemingen die internationaal actief zijn, bijvoorbeeld in de maritieme maakindustrie. Om de economische structuur in de regio toekomstgericht te versterken, is het noodzakelijk om meer samenwerking tussen bedrijven te organiseren en de koppeling te maken met opleidingsinstellingen in de regio. Dit zodat werken, leren en innoveren aan elkaar worden gekoppeld en we in de toekomst een goede boterham kunnen blijven verdienen, met werk dat interessant is en tegelijkertijd kan bijdragen aan bijvoorbeeld de energietransitie. De overheid kan organiserend vermogen leveren om die samenwerking door te starten, bijvoorbeeld door gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van waterstof. Aan dit project zijn bedrijven verbonden uit o.a. de binnenvaart, staalverwerking en machinebouw. Een mooi voorbeeld waar innovatie leidt tot nieuwe verbindingen in de regio." 

Erik van Oorschot

Arbeidsmarkt in de regio

Erwin Boer (strategisch adviseur arbeidsmarkt) over het arbeidsmarktvraagstuk in de regio: De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak buiten de bestaande kaders. Er is een groot tekort aan vakmensen, waardoor veel bedrijven in de regio problemen ervaren in de bedrijfsvoering. In samenwerking met diverse partners willen wij een innovatief arbeidsmarktplatform ontwikkelen. Dit matchingsplatform biedt een overzicht van het regionale aanbod van talenten en de vraag vanuit de ondernemers. Werkgevers en inwoners weten elkaar hierdoor op een laagdrempelige manier te vinden, met een verbinding naar de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs, economie en een focus op een leven lang ontwikkelen en het kenbaar maken van skills. Met het aanpakken van het regionale arbeidsmarktvraagstuk leveren we een bijdrage aan een geoptimaliseerde, integrale dienstverlening, waarbij inwoners en werkgevers wendbaar en weerbaar kunnen blijven bewegen op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk resulteert dit in een belangrijke, positieve impact op de brede welvaart in de regio.''


Erwin Boer

Terugblik projecten

Niek de Wit blikt terug op een aantal mooie ontwikkelingen in de regio: “Ik ben trots dat ik samen met het team de landing van de Dordrecht Academy op het Smart Campus Leerpark in Dordrecht heb kunnen bijstaan. Dordrecht Academy is opgericht om te voorzien in de sterke vraag naar hbo-opgeleide medewerkers in de regio Drechtsteden, gericht op de zorg, techniek en het onderwijs. Ook kijk ik met gepaste trots terug op de projecten rondom de fysieke schuifoperaties van bedrijven in de regio. Door samen te werken hebben we het voor elkaar gekregen om onder andere scheepsbouwbedrijf Dolderman en afvalrecyclebedrijf Peute door te schuiven naar betere en grote locaties, waarmee we ruimte creëren voor herontwikkeling op deze oude locaties." 

Meer informatie

Benieuwd wie nog meer onderdeel is van de netwerkorganisatie Smart Delta Drechtsteden? 

Bekijk de wie is wie pagina

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wil je ons nieuws maandelijks in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Smart Delta Drechtsteden! Dan ontvang je aan het einde van de maand het belangrijkste nieuws uit de regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer 'werken en economie' nieuws